سپتیک تانک پلی اتیلن فاضلاب چیست

سپتیک تانک پلی اتیلن فاضلاب چیست، پلی اتیلن یکی از ساده ترین پلیمرها است و جامدی مومی شکل و غیر فعال می باشد که از ماده پلیمریزاسیون اتیلن(واکنش شیمیایی که در آن مولکول های کوچک با هم پیوند برقرار کرده و مولکولی بزرگ به وجود می آورند).

مراحل تصفیه آب صنعتی

مراحل تصفیه آب صنعتی، مجموعه فرآیندهایی که طی آن آب صنعتی تولید می شود و آب صنعتی به آبی گفته می شود که در صنایع مختلف مثل دارو سازی استفاده می شود.

گندزدایی فاضلاب با کلر

گندزدایی فاضلاب با کلر، استفاده از کلر ارزانترین روش گند زدایی فاضلاب است، کلر روی ترکیبات به خصوص آمونیاک تاثیر می گذارد و نسبت به درجه ی اسیدی فاضلاب، ترکیبی از کلر و آمونیاک یا کلرامین های مختلفی را تولید می کند.

ویژگی های تصفیه فاضلاب بهداشتی

ویژگی های تصفیه فاضلاب بهداشتی، دستگاه های پیش ساخته به صورت فلز یا الیاف شیشه ای هستند که جهت اجتماعات کوچک با فاضلاب های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند.

روش های گندزدایی فاضلاب

روش های گندزدایی فاضلاب، با توجه به اینکه در خروجی از تصفیه خانه های آب به احتمال فراوان عوامل بیماری زا مثل ویروس و انگل وجود دارد با گندزدایی این عوامل را از بین می برند.