مراحل تصفیه آب صنعتی

مراحل تصفیه آب صنعتی، مجموعه فرآیندهایی که طی آن آب صنعتی تولید می شود و آب صنعتی به آبی گفته می شود که در صنایع مختلف مثل دارو سازی استفاده می شود.

ویژگی های تصفیه فاضلاب بهداشتی

ویژگی های تصفیه فاضلاب بهداشتی، دستگاه های پیش ساخته به صورت فلز یا الیاف شیشه ای هستند که جهت اجتماعات کوچک با فاضلاب های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند.

روش های گندزدایی فاضلاب

روش های گندزدایی فاضلاب، با توجه به اینکه در خروجی از تصفیه خانه های آب به احتمال فراوان عوامل بیماری زا مثل ویروس و انگل وجود دارد با گندزدایی این عوامل را از بین می برند.

گندزدایی فاضلاب با کلر

گندزدایی فاضلاب با کلر، استفاده از کلر ارزانترین روش گند زدایی فاضلاب است، کلر روی ترکیبات به خصوص آمونیاک تاثیر می گذارد و نسبت به درجه ی اسیدی فاضلاب، ترکیبی از کلر و آمونیاک یا کلرامین های مختلفی را تولید می کند.

روش های ضد عفونی آب

روش های ضد عفونی آب، تردیدی درباره اهمیت کیفیت آب و سالم بودن آن نیست، برای کیفیت آب استخر باید هم آن را تصفیه و هم ضدعفونی کرد.