سپتیک تانک پلی اتیلن فاضلاب چیست

سپتیک تانک پلی اتیلن فاضلاب چیست، پلی اتیلن یکی از ساده ترین پلیمرها است و جامدی مومی شکل و غیر فعال می باشد که از ماده پلیمریزاسیون اتیلن(واکنش شیمیایی که در آن مولکول های کوچک با هم پیوند برقرار کرده و مولکولی بزرگ به وجود می آورند).

در ادامه خواهید خواند سپتیک تانک پلی اتیلن فاضلاب چیست

مراحل تصفیه آب صنعتی

مراحل تصفیه آب صنعتی، مجموعه فرآیندهایی که طی آن آب صنعتی تولید می شود و آب صنعتی به آبی گفته می شود که در صنایع مختلف مثل دارو سازی استفاده می شود.

در ادامه خواهید خواند مراحل تصفیه آب صنعتی

گندزدایی فاضلاب با کلر

گندزدایی فاضلاب با کلر، استفاده از کلر ارزانترین روش گند زدایی فاضلاب است، کلر روی ترکیبات به خصوص آمونیاک تاثیر می گذارد و نسبت به درجه ی اسیدی فاضلاب، ترکیبی از کلر و آمونیاک یا کلرامین های مختلفی را تولید می کند.

در ادامه خواهید خواند گندزدایی فاضلاب با کلر

ویژگی های تصفیه فاضلاب بهداشتی

ویژگی های تصفیه فاضلاب بهداشتی، دستگاه های پیش ساخته به صورت فلز یا الیاف شیشه ای هستند که جهت اجتماعات کوچک با فاضلاب های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند.

در ادامه خواهید خواند ویژگی های تصفیه فاضلاب بهداشتی

روش های گندزدایی فاضلاب

روش های گندزدایی فاضلاب، با توجه به اینکه در خروجی از تصفیه خانه های آب به احتمال فراوان عوامل بیماری زا مثل ویروس و انگل وجود دارد با گندزدایی این عوامل را از بین می برند.

در ادامه خواهید خواند روش های گندزدایی فاضلاب