روش های گندزدایی فاضلاب

روش های گندزدایی فاضلاب، با توجه به اینکه در خروجی از تصفیه خانه های آب به احتمال فراوان عوامل بیماری زا مثل ویروس و انگل وجود دارد با گندزدایی این عوامل را از بین می برند.

در تصفیه خانه های فاضلاب به دلیل گونه های مختلفی از باکتری ها که در فاضلاب خروجی وجود دارد از گندزدایی برای حذف این عوامل استفاده می شود.


گندزدایی فاضلاب با استفاده از چه مواردی انجام می شود


روش های گند زدایی فاضلاب 


1-گندزدایی با اشعه ی ماوراء بنفش: اشعه ماوراء بنفش در کمتر از ده ثانیه بر سلول باکتری ها اثر گذاشته و آنها را می کشد، این اشعه در لامپ هایی شبیه لامپ های فلورسنت(نوعی لامپ بخار جیوه تخلیه در گاز کم فشار) تولید می شود.


2-گندزدایی با کلر: کلر بلافاصله بعد از ورود به آب تجزیه شده و اسید هیپوکلروس وین اکسید کلر تولید می کنند و امکان آلودگی محیط زیست به ویژه مسمومیت کارگران تصفیه خانه را به همراه دارد.


3-ضدعفونی شیمیایی: رایج ترین سیستم های گندزدایی آب و تصفیه فاضلاب می باشد.


4-استفاده از ژنراتورهای ازن: روش بسیار گرانی است که در ظرفیت های کوچک قابل استفاده نمی باشد.
مواردی که نیاز به استفاده مجدد از فاضلاب یا تخلیه پساب به آب پذیرنده می باشد باید گندزدایی صورت بگیرد


فرضیه های اصلی در انتخاب گندزدایی


1-وجود موجودات زنده جایگزین در منبع آب آشامیدنی.
2-تشکیل محصولات جانبی ماده گندزدا و میزان آنها.
3-کیفیت آب فرایندی.
4-هزینه هر یک از گندزداها.
5-مشکلات ناشی از گندزداها.
6-علمی بودن استفاده از روش های گندزدایی.


نتیجه گیری


هدف اصلی همه ی روش های گندزدایی کاهش یا حذف کاهش تولید ترکیبات جانبی خطرناک وعوامل بیماری زا با بهبود سایر آماره های کیفی فاضلاب می باشد. گندزدایی با استفاده از مولتی اکسیدان تولید شده در محل به خوبی جوابگوی استانداردهای زیست محیطی در پساب خروجی، جهت تخلیه به محیط می باشد.